از آرم رویداد بیشتر بدانید …

0

آرم رویداد بهارکارآفرینان استاتاپی

اردیبهشت 97- تبریز – ایران

 

لوگوی انتخاب شده نظر جمعی بوده است و عوامل زیر در لوگو قابل مشاهده است.

  • استفاده از 4 نور اصلی در فضای it ( قرمز – آبی – سبز ) و از رنگ زرد استفاده کردیم.
  • استفاده از پیکتو نشانگر کامپیوتر در لوگو
  • چهار پیکتو نشانگر ( اتحاد – زوج – همکاری ) مشارکت تیمی ( تیم ورک ) رو نشان می دهد.که باید در کسب و کار و کارآفرینی تیم ورک بود.

ارسال نظر