اهداف همایش

0

جناب رامین اکبری ریاست همایش ،
اهداف همایش بین المللی توسعه صنعت چاپ و بسته بندی
، عنوان های سخنرانی ها رو اعلام کرد.

مشکلات آموزشی صنعت چاپ و بسته بندی ایران
عوامل توسعه مدیریتی صنعت چاپ و بسته بندی
راهکارهای کاهش هزینه ها در مجتمع های چاپ و بسته بندی
نقش صنعت چاپ و بسته بندی در صادرات غیر نفتی
عوامل توسعه کسب و کار در صنعت چاپ و بسته بندی
مهم ترین مشکلات صنعت چاپ و بسته بندی
تاثیر ارتباطات و مشتری مداری در صنعت چاپ و بسته بندی
عوامل توسعه بازاریابی وفروش در صنعت چاپ و بسته بندی
آینده صنعت چاپ و بسته بندی جهان
یک بخش تخصصی حوزه ( مرکب ) می باشد.

ارسال نظر