تاکید برتاسیس اتحادیه سراسری صنعت چاپ درکشور

0

رئیس تعاونی و معاون اول اتحادیه صنف صنعت چاپ خراسان رضوی گفت:
تاسیس اتحادیه سراسری صنعت چاپ درکشور لازم وضروری است.
به گزارش خبرنگار همایش عباس سرابیان گفت:تاسیس اتحادیه سراسری صنعت چاپ درکشور می تواند روند رو به رشد اتحادیه های صنعت چاپ کشور را رصد نموده وانتخاب هیات رئیسی با اقتدار نسبت به آموزش ورفع موانع به مشاوره های حقوقی و حقیقی را در ساختارشان جاری سازد
وی افزود: اینان به عنوان نمایندگان اتحادیه های سراسر کشور در رفع مشکلات و معضلات با تعاملات و نشستهای تخصصی با مسولین عالی رتبه و نمایندگان مجلس موضوعات مشترک درکشور را مورد کارشناسی قرارمیدهند و به راه حل های ساعی نایل می آیند
وی همچنین گفت: بخش اعظمی از این مشکلات مشترک بوده و مسلما مسولین کشور با توجه به چنین تیم کارشناسی از آن استقبال خواهند نمود که در این فرایند رویه تصمیمات واحدی را در خصوص صنعت چاپ در کشور رقم خواهد زد که در وقت و هزینه ها صرفه جویی می شود و به یک نتیجه واحد و چهار چوبی مشترک دست خواهیم یافت.
سرابیان باتاکید براینکه آنچه که اکنون رونق کسب و کار واحد های صنعت چاپ را در اقصی نقاط کشور به خطر انداخته و مسولین عالی رتبه کشور از آن بی خبر هستند بحث مالیات ها و خصوصا مالیات ارزش افزوده می باشد که ضمن طرح چنین مشکلاتی از روند سلیقه ای و تفاسیر قانونی می توان پیشگیری نمود مثلا با توجه به ماده 12 بند 5 معافیت های کالا در خصوص مالیات ارز ش افزوده در صنعت چاپ این مهم بدون پاسخ حقوقی بار مالی مضاعفی را بر واحدها جاری ساخته ودر هر استانی سلیقه ای اعمال می شود و در نقاطی بی رحمانه ترین آسیب هارا به دنبال داردکه به نا رضایتی و تعطیلی واحد ها منجر میشود.
وی همچنین مهمترین ضعف در اتحادیه های چاپخانه داران کشوررا عدم آشنایی و اشراف در به مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نبود وکلای متخصص در این اموردانست وگفت: آموزش های لازم است آن دسته از اتحادیه هایی که با تحقیق و تفحص و مشاوره ولابیگری و تعامل موانع را بر طرف سازند.
وی افزود:بحث بودجه که چون اعضاء محدودی برای هزینه های روز مره خود همیشه با کسر بودجه مواجه هستند که با مساعدت بعضی از اعضاء توانمند و مشارکتهای صنفی در تعامل که به روند رو به رشد تصمیمات هیات مدیره ومداخله در اداره اتحادیه آسیب می رسانند ، لذا نمی توانند ازپس هزینه وکلا به منظور پیگیری حقوقی و موانعی که در قالب بخشی از بخشنامه های واهی از سوی ادارات وسازمانها ی متعدد صادر می شود بر آیند .
وی در ادامه گفت: وا قعیت این است چنین معضلاتی در ید مدیران استانها قابل حل نیست و باید از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی با استفاده از کارشناسان خبره زبان صنف را با زبان مالیاتی به رای و تفسیر بگذراند و به دیدگاه های حقوقی و قابل تعامل نزدیک گرددودر این قالب به تفاهماتی یکسان نایل شود .
سرابیان همچنین گفت:در این زمینه ها موضوعات مهمی مطرح است . از آن جمله سخت‌ گیرانه ‌ترین قانون کار در دنیا متعلق به ایران است و موجب شده تا بسیاری از موارد اشتغال‌زایی با مشکل روبه‌رو گردد که نیز صنعت چاپ ایران از آن بی نصیب نمی باشد. مسلما نیرو های جوان و تحصیل کرده در ترکیب اعضاء هیات مدیره میتواند بر فرایند فعالیت ها افزوده ، مضافا بر اینکه نباید در این ترکیب از افراد با تجربه و کاردان غافل شویم.
عباس سرابیان در پایان تاکید کردند:اتحادیه سراسری صنعت چاپ می تواند با ارایه راه کارهایی به مجلس نسبت به اصلاح و مشارکت در به نظم در آوردن قوانین به دولت کمک نموده و از این طریق حمایتهای لازم را در این صنعت به ثمر برساند.

ارسال نظر