جایگاه دولت در صنعت چاپ و بسته بندی کجاست ؟

0

سعید شهریاری ( کارشناسی چاپ و ارشد اقتصاد )

 

مصاحبه اختصاصی خبرنگار همایش با مهندس شهریاری :

1 ) مهمترین مشکلات صنعت چاپ و بسته بندی چیست ؟

الف ) عدم وجود برنامه ریزی مدون و زیربنایی برای رشد و توسعه صنعت چاپ

ب ) نبود نیروی متخصص و تحصیلکرده با توجه به فناوری های بکار گرفته شده  در صنعت چاپ که بتوانند دانش بهره وری و بهره برداری در صنعت را متناسب با فناوری های موجود بکار بندد .

ج ) عدم توجه به سیستم های چاپی و عملیات تکمیلی رول

چ  ) عدم توجه به نیاز های مغفول مانده بازار صنعت چاپ

ح ) کمبود دانش تولید ، بهره وری ، بازار سازی و بازاریابی برای حضور در بازار های بین المللی

خ ) نبود صادرات با کیفیتی هم سطح و بالاتر از سطح کیفی محصولات چاپی صادراتی مانند ترکیه و عربستان و …..

 

 

2 ) عوامل توسعه صنعت چاپ

توسعه صنعت چاپ پیش نیاز توسعه صنعت بسته بندی است ، بدون شک بسته بندی مطلوب برای هر کالا اولین قدم در مسیر موفقیت در بازار های داخلی و خارجی جهت توسعه صادرات است ، در حال حاضر حجم وسیعی از بازار چاپ را محصولات بسته بندی تشکیل می دهد . با تشکیل گروه های مطالعاتی و برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری قادر خواهیم بود صنعت چاپ را توسعه دهیم .

 

 

3 ) تاثیر صنعت چاپ و بسته بندی در صادرات کشور

بدون شک کاهش تعرفه برخی مواد اولیه مورد نیاز در صنعت چاپ منجر به کاهش هزینه های بسته بندی انواع کالاهای تولید داخل خواهد شد و در نتیجه مصرف کنندگان نیز هزینه کمتری برای بسته بندی کالاهای تولید داخل می پردازد در برخی کشور ها مانند امارات و ترکیه برای کالاهای مرتبط با صنعت چاپ دولت با به حداقل رساندن آن ها سعی در ایجاد رقابت واقعی در بازار و کمک به مخاطبان محصولات چاپی در صنایع دیگر دارد که این خود عاملی مهم بر توسعه صادرات است .

 

 

4 ) جایگاه دولت در صنعت چاپ و بسته بندی کجاست ؟

محدود نمودن و ضابطه مند سازی سرمایه گذاری های بی رویه و غیر منطقی نهادهای منتفع از بودجه دولتی کشور در صنعت چاپ و راه اندازی کمیسیون دولتی با حضور نمایندگان اتحادیه ها و کارشناسان صنعت چاپ که بر تاسیس و تجهیز چاپخانه های منتفع از بودجه دولتی نظارت نموده و آن را ضابطه مند نمایند .

 

ارسال نظر