سخنرانهای ایرانی همایش بین المللی توسعه صنعت چاپ و بسته بندی

0

سخنرانهای ایرانی همایش بین المللی توسعه صنعت چاپ و بسته بندی
( 21 مهر 96 تهران )
مهندس حسین محمدلو
( از اساتید دانشگاه – رئيس هيات مديره شركت ايران شركاء)

مهندس حمید رضا طاهری آشتیانی
( از متخصصین چاپ و بسته بندی – مدیرعامل شرکت پوشان پلاستیک )

دکتر حاج محمد احمدی
( عضوء هیت علمی دانشگاه آزاد – ساکن کانادا )

سعید شهریاری :
از اساتید دانشگاه – کارشناس چاپ ، کارشناس ارشد اقتصاد ( توسعه و برنامه ریزی)

جناب مهندس محمد بیطرفان :
ریاست انجمن علمی فناوری چاپ

غلام رضا امیرزاده ایرانی :
( فعال و پیشکسوت صنعت چاپ)

ارسال نظر