عدم شناخت ازدانش فنی چاپ وطراحی مهمترین نقاط ضعف آثارچاپی در ایران

0

صاحب امتیازماهنامه صنعت بسته بندی گفت: عدم شناخت از دانش فنی چاپ و طراحی از جمله مهمترین نقاط ضعف آثار چاپی در ایران ازسوی طراحان است.

رضانورایی در گفتگو باخبرنگار همایش گفت: بسیاری از نقاط ضعف آثار چاپی از مرحله طراحی و عدم شناخت به دانش فنی طراحان از چاپ می‌باشد آموزش حرفه‌ ای از مهم‌ترین اولویت‌هادر بخشی آموزش صنعت چاپ مربوط به تربیت اپراتورها است که بهترین شکل آن آموزش از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای است.
وی گفت: در کشورهای توسعه یافته آموزش مورد توجه و نتیجه مستقیم آن اجرای استانداردهای تولید، ایمنی و مدیریت در چاپخانه است بخشی از آموزش چاپ مربوط به فنون و دانش طراحی و بسیاری از روش‌های چاپ را در بر می‌گیرد.در این بخش از آموزش مطالب عمومی واشتیاق دانش آموختگان بیشتر است.

رضا نورایی همچنین گفت: من رکودی که ویژه صنایع چاپ و بسته‌بندی باشد نمی‌بینم مشکل اصلی مربوط به کل صنعت و اقتصاد کشورو با فراز و نشیب‌های آن دچار افت و خیز می‌شود.
وی افزود:در حال حاضر سرمایه در گردش مشکل اصلی بیشتر واحدهای صنعتی و حتی فرهنگی است. این مشکل ناشی از تاخیر در وصول مطالبات است و اگر خصلت مراعات و مماشات در مردم ما وجود نداشت ناهنجاری‌های بسیار بدتر از آن چه اکنون وجود دارد در جامعه مشاهده می‌شد.
وی در مورد نقش آموزش نیز گفت:احساس نیاز به آموختن نزد کسانی که نیاز دارند چیزی را که نمی‌دانند یاد بگیرند بسیار مهمتر از احساسی است که اساتید برای یاد دادن دارند ما بیشتر اوقات در بزنگاه‌های تخصصی یکی از دو شرط لازم برای ارتقای دانش از طریق آموزش را کم داریم.
نورایی ادامه داد: گاهی هنگام انتقال دانش و تجربه توسط فرد متخصص با حواس‌پرتی و بی‌میلی و گاهی حتی عدم درک صحیح از سوی فراگیرنده مواجه می‌شویم. وگاهی هم مدرس فاقد توانایی یا دانش کافی برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی است.

• وی افزود:جایگاه مهم بسته‌بندی در صادرات بسیار واضح و مبرهن است آن تحمل، پنهان‌کاری، توجیهات و تغییر کاربری که در داخل کشور در مورد محصولات بی‌کیفیت یا ناقص صورت می‌گیرد در خارج از کشور ممکن نیست.
• رضانورایی با اشاره به اینکه هنگام صادرات ما باید تابع قوانین و سلیقه ای عمل نکنیم گفت: ضعف بسته‌بندی‌های صادراتی ما بیش از آن که به مشکلات فنی مربوط شود از ذهنیت‌های غلط و ضعف در هدف‌گذاری و تدوین استراتژی مدیران ناشی می‌شود.
• وی بزرگترین اشتباه رادرتصمیم‌گیری برای بسته‌بندی در انتهای پروژه دانست وافزود: این کاری است که در ایران رایج ونمی‌توان آن را نادیده گرفت که بسیاری از باورهایی که در کشور ما سطحی و مهندسی نشده و اغلب اوقات مخاطب را به انحراف از مسیر صحیح می‌کشاند.

وی در مورد جایگاه صنعت چاپ در ایران گفت:ایران از نظر تامین تجهیزات چه در چاپ و چه در بسته‌بندی خریدهای خوبی وهمچنین سازندگان تجهیزات در بعضی شاخه‌ها پیشرفت‌های خوبی داشته‌اند. بیشترین چیزی که بازارهای جهانی از محصولات ایرانی می‌خواهند استاندارد بودن کالاها و پایبندی به تعهدات درج شده در قراردادهاست و این چیزی نیست که ما امکاناتش را نداشته باشیم.

نورایی ادامه داد: ایران برای رقابت در سطح بین‌الملل انگیزه کافی را دارد
• هر جا که مدیریت اصلاح شده نتیجه آن از همه زوایای اعم از قیمت وکیفیت و اثرگذاری بهتر و مناسبتر شده است.
• .وی اظهار داشت: تجهیزات و مواد اولیه در دسترس ,باید مدیریت شونددر مراکز مشابه کشورهای توسعه‌یافته بسیاری ازمراکز حتی با امکانات کمتر یا ضعیفتر از آن کشور ماکارهای قابل قبول و باکیفیت ارائه می‌دهند.
• وی ادامه داد: تقسیم سرمایه و طبقه‌بندی اولویت‌ها و نیروی انسانی چگونه صرف شود ظرافت وتوجه زیادی رامیطلبد سرمایه انسانی در کیفیت و پیشرفت کارهای کارگاهی و سیستماتیک نقش بسیار مهمی دارد اگر بخواهیم نتیجه کارمان درعرصه بین‌الملل قابل توجه باشد باید افزایش نقش و کیفیت سرمایه انسانی را بالا ببریم این خود به خود می‌تواند باعث بهبود مدیریت بشود.

ارسال نظر