مسیر رفت و برگشت رویداد با قونقا رایگان شد

0

طبق تفاهم نامه مابین ریاست همایش و مدیرعامل قونقا مسیر رفت و برگشت رویداد از طریق سامانه تاکسی آنلاین قونقا رایگان اعلام شد

شرکت کننده گان از هر نقطه از تبریز می توانند به صورت رایگان از خدمات این شرکت استفاده کرده و به راحتی خود را به محل رویداد برسانند

ضمنا به قید قرعه به 10 نفر از شرکت کننده گان از قونقا هدایای اهدا خواهد شد

ارسال نظر