چاپ سنتی از سیستم بازاریابی نوین بازمانده است

0

مدیر عامل گروه ترنج و فعال باسابقه صنعت چاپ وبسته بندی گفت: چاپ سنتی از سیستم بازاریابی نوین بازمانده است.
جلال ذکایی در گفتگو با خبرنگارهمایش ملی توسعه صنعت چاپ وبسته بندی گفت:چاپ سنتی با موضوع چاپ دیجیتال کنار اومده و واقعیت را پذیرفته که باید جا را برای چاپ دیجیتال باز کنداما باورهای فعالان حوزه چاپ هنوز با این واقعیت تطبیق نمیکند.
وی افزود: کسانی که در حوزه صنعت چاپ واقعیت صنعت دیجیتال را پذیرفته اند برنده هستند که خود این واقعیت را پذیرفته اند.و میتوانند در واقع سهم خود رااز صنعت چاپ دیجیتال مطالبه کنند.
وی در مورد نقش اقتصاد مقاومتی در صنعت چاپ نیز گفت :اقتصاد مقاومتی رادر دو بخش یکی در جلوگیری از ورود کالاهای چاپ شده به کشوربا توانمند شدن چاپ خانه ها وامکان تولید باکیفیت مناسب وبا سرعت لازم وبا قیمت مناسب در احتیار مشتری قرار دهند و دیگری بحث تامین مواد مصرفی صنعت چاپ مثل کاغذ ومقوا مرکب فیلم و وییل و….که باید به خودکفایی لازم در این زمینه برسیم و اساسا نیازی به واردات نداشته باشیم اگربه این موضوع توجه شود گامهای بزرگی در حوزه اقتصاد مقاومتی برداشته شده است.
ذکایی گفت:جایگاه صنعت چاپ در ایران رامتاسفانه شناخته شده نیست به دلیل این که چاپ سنتی ویراستار قدیم وبا مفاهیم مربوط نو برندینگ بازار یابی وفروش نتوانسته بخوبی ارتباط برقرار کند در صنعت چاپ واحدهایی هستند که روی این موضوعها تمرکز کرده اند کل صنعت چاپ با موضوع بازاریابی نوین آشنایی دارند وی برگزاریی سمیناهای متعدد ویا پرداخت نشریات تخصصی به این موضوع را پیش ازپیش خواستار شد.
مدیر عامل گروه ترنج گفت :از مدیران ارشد این صنعت انتظار داریم در همان حیطه قانون ودر حوزه وظایف حاکمیتی خود عمل کنند واز ورود در حوزه های اجرایی پرهیزکنند که آفت بزرگی است از جمله این موارد تدوین استراتژی صنعت چاپ است و نظارت به چگونگی انجام این استراتژیهاست که از وظایف حاکمیتی است .
وی افزود: هر چه قدر این همایش ها تنوع بیشتری داشته باشد به لحاظ کیفیت آنها به نفع صنعت چاپ کشور است وجود این سمینارها وکنفرانس ها به ارتقا ئ کیفی دست اندرکاران صنعت چاپ کمک میکند وی این همایش واتفاق را به فال نیک گرفت و ضروری دانست . و خواستارهمکاری سازمانهای دولتی با تشکل های صنفی وبخش خصوصی شد تا این سمینار ها باقوت وکیفیت بالایی برگزاروآموزشها در دانشگاهها کاربردی شود وتنها به مفاهیم نظری استناد نکنند.

ارسال نظر